Bereiden jouw leerlingen zich optimaal voor op hun toekomst?

Begaafd Onderwijs brengt het plezier terug in het leren voor zowel de leerlingen als de leraren.

Daag jij jouw leerlingen uit en gaan ze met plezier naar school?

Denkers

Zet je jouw leerlingen
aan het denken?

Doelbewust

Werk jij doelbewust aan
vaardigheden?

Vragenstellers

Zijn jouw leerlingen goede
vragenstellers?

Nieuwsgierig

Zijn jouw leerlingen
nieuwsgierig en intrinsiek
gemotiveerd?

Eigenaarschap

Zijn jouw leerlingen
eigenaar van hun eigen
leerproces?

Feedback

Gebruik je feedback ter
ondersteuning tijdens het
leren en om van te leren?

Raamwerk
Begaafd Onderwijs

  • Hoe leef je een waardig en waardevol leven?
  • Hoe los je problemen op?

Als we ons in het onderwijs op deze twee vragen richten en alle activiteiten bij laten dragen aan het beantwoorden van die vragen, dan geven we de kinderen iets mee waar ze hun hele leven iets aan hebben.

Het Raamwerk Begaafd Onderwijs laat zien op welke manier je vanuit visie en actuele theorie met deze vragen aan de slag kunt gaan in jouw lespraktijk.

Wat biedt Begaafd Onderwijs?

Begaafd Onderwijs is een visie op onderwijs die voortkomt uit de ervaring die is opgedaan bij de begeleiding van kinderen met kenmerken van begaafdheid.

Vanuit die visie volgt een onderwijsprogramma dat uitdaagt, aansluit bij de interesses van de leerling, aan het denken zet en tegemoet komt aan de (basis)behoeften autonomie, competentie en relationele verbondenheid. Kortom, een programma waar àlle kinderen zich op eigen niveau kunnen ontwikkelen.

E-courses
op niveau

Uitdagende en praktische e-Courses met een stevige theoretische basis.

Jaartraject Begaafd onderwijs

Volg de jaaropleiding om de vertaalslag te maken van visie naar  jouw lespraktijk!

Scholing
op maat

Met school, schoolbestuur of samenwerkingsverband aan de slag?

Leermaterialen
en projecten

Praktische materialen, werkvormen, leeractiviteiten, posters en meer…

Begaafd Onderwijs Ontwikkel(mid)dagen

Vraag je je soms af waarom er voor jou geen ‘plusklas’ is? Lekker een middag of een dag lang met gelijkgestemden aan de slag met thema’s waar je warm voor loopt?

De Begaafd Onderwijs Ontwikkel(mid)dagen zijn dan heel geschikt voor jou! Deze bijeenkomsten zijn:

  • Interactief en praktijkgericht.
  • Inhoudelijk sterk en up-to-date.
  • Voor elkaar, met elkaar, door elkaar.
  • Geschikt voor ervaren (plusklas) leraren. 
    (Ben je een ambitieuze, beginnende leerkracht? Start dan hier je Persoonlijke Ontwikkel Plan)
  • Volledig ‘Practice-what-you-Preach ingericht: je gaat die dag je eigen leertraject en opbrengsten bepalen.

 

AGENDA

Ontwikkelmiddag ‘Eigenaarschap bij de leerlingen.’
Woensdag 05 juni ’24
14:00 – 17:00 uur NOG MAAR 4 PLAATSEN!

OntwikkelDAG ‘How to Plusklas’.
Zaterdag 07 september ’24
Start 10:00 uur / Einde 16:00 uur

Ontwikkelmiddag ‘Aan de slag met Essentiële Vragen’
Woensdag 04 september ’24
14:00 – 17:00 uur

Ontwikkelmiddag ‘Eigenaarschap bij de leerlingen.’
Woensdag 02 oktober ’24
14:00 – 17:00 uur

Begaafd Onderwijs Blog

Wat is 'Begaafd Onderwijs'? (ELKE leerling uitgedaagd!)

Begaafd Onderwijs is een visie op onderwijs die voortkomt uit de ervaring die is opgedaan bij de begeleiding van kinderen met kenmerken van begaafdheid.

Wat zijn Hogere Orde Denkvaardigheden?

Ze zijn erg HOT die HOD. De aandacht voor de hogere  orde denkvaardigheden neemt enorm toe in het onderwijs. Maar leren je leerlingen echt denken?

Wanneer ben je een echte kritische denker?

Kritisch denken is het vermogen om nauwkeurig na te denken, vragen te stellen en vele perspectieven te overwegen voordat je een oordeel vormt of conclusies trekt.