Blog 01 - Wat is Begaafd Onderwijs?

Donderdag 20 januari 2022

Begaafd Onderwijs is een visie op onderwijs die voortkomt uit de ervaring die is opgedaan bij de begeleiding van kinderen met kenmerken van begaafdheid.

Vanuit die visie volgt een onderwijsprogramma dat uitdaagt, aansluit bij de interesses van de leerling, aan het denken zet en tegemoet komt aan de (basis)behoeften autonomie, competentie en relationele verbondenheid. Kortom, een programma waar àlle kinderen zich op eigen niveau kunnen ontwikkelen.


Verloren verwondering...

Bijna structureel hoor je de kinderen in bijvoorbeeld een plusklas over de mismatch tussen wat er op school dagelijks aan taken op hen wacht en de nieuwsgierige verlangens die opborrelen als ze de kans krijgen te dromen over wat ze het liefst zouden leren en ontwikkelen. Daarnaast zie je kinderen die niet mogen deelnemen aan de plusklas. Reikhalzend kijken ze het lokaal binnen, om dan bedremmeld en ‘ik zou ook wel een stop-motion filmpje willen maken’ mompelend naar de eigen klas terug te keren. (Daar wacht de begrijpend lezen les.)

Geen vreemde eend, wel een kanarie

Je ziet leerlingen met kenmerken van begaafdheid opleven in een plusklas. Door de uitdagende activiteiten maar misschien nog wel meer door het contact met ontwikkelingsgelijken. Die herkenning maakt minder eenzaam. Begaafd Onderwijs betekent dus ook niet dat flexibel groeperen niet nodig zou zijn. De meerwaarde van kunnen spiegelen en op niveau samen werken is groot.
Maar zoals de kanarie de mijnwerkers in de kolenmijn waarschuwt voor zuurstoftekort of giftige dampen maken de leerlingen met kenmerken van begaafdheid ons leerkrachten duidelijk dat we de kinderen in ons huidige onderwijssysteem tekort doen.
Alle kinderen. Structureel.

Velen van ons zien dit, voelen dit en doen ons uiterste best hierin verandering te brengen. We bestuderen onderwijsontwikkelingen en raken enthousiast over toekomstgerichte en vernieuwende aanpakken. We raken er meer en meer van overtuigd dat er aanpassingen nodig zijn in ons huidige onderwijssysteem om beter aan te sluiten bij wat deze kinderen in de toekomst nodig zullen hebben. Aanpassingen waarmee je de nieuwsgierigheid prikkelt en de motivatie van de kinderen vergroot.

Aanpassingen die van de kinderen sterke denkers maken.

Kinderen die met goede vragen komen in plaats van het juiste antwoord.

Kinderen die enthousiast creatieve oplossingen voor problemen verzinnen.

Ga je mee?

Tijdens de jaaropleiding Begaafd Onderwijs leer je hoe je van je leerlingen echte Oplossing Experts maakt.

Je leert hoe je toekomstgerichte doelen en vaardigheden een centrale rol geeft in je onderwijspraktijk. Procesmatig en in samenhang – een aanpak voor groep 1 tot en met 8.

Twee maal per jaar starten we met een nieuwe groep. Ben jij er bij?

(Begin het nieuwe schooljaar goed en schrijf je in voor de Septembergroep. Als je voor 1 juni inschrijft krijg je een fijne vroegboek-korting !)