Algemene Voorwaarden

1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingsactiviteiten aangegaan tussen Bureau Begaafd Onderwijs en de klant.

2

Klant is een ieder die zich door middel van een inschrijvingsformulier heeft geregistreerd als deelnemer aan een training.

3

Na inschrijving geldt de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Tijdens de inschrijving is er een optie om van deze bedenktermijn af te zien. Dan is de inschrijving direct definitief.

Let op! Na betaling van de factuur kan de deelname aan de opleiding niet meer geannuleerd worden. Wel mag altijd een ander persoon deelnemen aan de opleiding.

4

De training wordt verzorgd door Minka Dumont. Mocht zij wegens ziekte of zwaarwegende persoonlijke omstandigheden verhinderd zijn mag zij de training laten verzorgen door een gelijkwaardige vervanger.

5

Direct na inschrijving ontvangt u per email een bevestiging van uw inschrijving en de factuur van de training. De gegevens op de factuur zijn de gegevens vermeld in het inschrijvingsformulier, de klant is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens voor op de factuur.

6

De factuur dient binnen veertien dagen na de twee weken bedenktermijn betaald te zijn. (Dus binnen vier weken in totaal). Als u binnen de twee weken bedenktermijn zich niet afmeldt, wordt de inschrijving dus definitief. Langdurig openstaande facturen zullen worden overhandigd aan de incassodienst.

7

Het eigendomsrecht en auteursrecht op álle opleidingsmaterialen en toegepaste werkvormen berust bij Bureau Begaafd Onderwijs. Het is niet toegestaan deze materialen - of delen daarvan - zonder toestemming te verspreiden of online te zetten. (Ook niet op file-share websites zoals bijvoorbeeld yurls, symbaloo etc.)