Betekenisvol & Toekomstgericht

Deze opleiding geeft een praktische aanpak voor een rijke, relevante en toekomstgerichte lespraktijk. Doelgericht, planmatig en gestructureerd met de kinderen aan de slag.
Met behulp van vijf ‘Experteasers’ geef je vorm aan je onderwijs.

Een ‘Experteaser’ is een cyclus met doelen en vaardigheden binnen een vaardigheidsgebied. Je bereikt het ‘expert-niveau’ binnen het gebied, wanneer de opgenomen doelen en vaardigheden je zodanig eigen zijn, dat je de cyclus als het ware van nature volgt. De Experteasers bieden de structuur waarbinnen de kinderen aan het werk gaan en maken ze tot ‘experts’ in het oplossen van problemen, informatie opzoeken, creatief denken, samenwerken en mediagebruik.

Gegevens

Jaaropleiding Begaafd Onderwijs

Locatie - Buitenplaats Bergse Bossen, Driebergen               

Data Vier Fysieke Studiedagen 2022 / 2023

Vrijdag 4 november – 12:00 – 16:00 uur
Woensdag 15 februari - 10:00 - 16:00 uur
Vrijdag 14 april - 10:00 - 16:00 uur
Woensdag 24 mei – 10:00 – 16:00 uur

Kosten

Vijf e-Courses + leermaterialen, projecten, losse activiteiten en relevante bronnen

Vier studiedagen + train-de-trainer materialen + lunch & consumpties.


Prijs: € 1850,-

Focus op vaardigheden

Oplossing Experteaser

De Oplossing Experteaser is een proces waarbij je analytische, kritische en creatieve denkstrategieën toepast om problemen op te lossen.

Informatie Experteaser

De Informatie Experteaser is een proces waarbij je leert hoe je informatie kan vinden, interpreteren en gebruiken.

Creativiteit Experteaser

De Creativiteit Experteaser is een proces waarin je leert hoe je creatieve denkstrategieën gebruikt voor innovatieve uitwerkingen van ideeën en producten.

Media Experteaser

De Media Experteaser is een proces waarin je leert over de rollen van 'zender' en 'ontvanger' van communicatie. Je leert hoe je effectief communiceert middels verschillende multimedia formats. Daarnaast leer je op welke manier jij zelf de berichten die via media binnenkomen interpreteert.

Samenwerking Experteaser

De Samenwerking Expertiser is een proces waarin de vaardigheden beschreven staan die je nodig hebt om effectief deel te kunnen nemen in een team.

Context & Relevantie

- Essentiële Vragen & Richtingvragen

Een Essentiële Vraag kent geen pasklaar antwoord, stijgt boven een specifiek onderwerp uit, roept vragen op, is tijdloos, vergt kritisch doordenken, daagt uit tot betekenisvolle discussie, vergroot de betrokkenheid van de leerlingen door een persoonlijke connectie.

- Gepersonaliseerd Leren

Gepersonaliseerd leren is niet hetzelfde als differentiatie. (Waarbij de door de leerkracht/lesmethode bepaalde taak naar vermogen wordt aangepast)
Gepersonaliseerd leren is het proces waarin de leerling een eigen leerroute ontwerpt om een voor hem of haar betekenisvol en relevant leerdoel te bereiken

- Leerdoelen & Criteria voor Succes

Kinderen werken aan taken waarbij ze vooraf antwoord kunnen geven op de volgende vragen: Waarom doe ik dit? Welke doelen worden verwacht behaald te worden? Wanneer zijn de doelen bereikt? Aan welke eisen moet het eindresultaat voldoen?
Wat zijn de ‘Criteria voor Succes’?

- Feedback & Evaluatie

Formatief en mindful
Voor, tijdens en na een taak.
Door de leraar, leerling en medeleerlingen

Vijf praktische trainingen & Vier studiebijeenkomsten

De vijf e-Courses vormen de praktische basis van de principes en visie van Begaafd Onderwijs. Elke training geeft je handreikingen en materialen om te gebruiken in je eigen onderwijscontext. Elke e-Course heeft een deel voor groep 1 t/m 4 en een deel voor groep 5 t/m 8. De inhouden van de trainingen worden gebruikt tijdens de studiedagen.


De vier studiebijeenkomsten bestaan uit een Introductiemiddag en drie gehele dagen verspreid over een kalenderjaar. De voorbereiding voor elke studiedag bestaat uit het volgen van één of twee e-Courses en andere bronnen. Op deze manier kan elke deelnemer in eigen tempo de theorie bestuderen en garanderen we dat we de tijd met elkaar zinvol en interactief kunnen gebruiken.


Over de trainer

Minka Dumont heeft vijfentwintig jaar ervaring in het reguliere basisonderwijs waarvan ruim 15 jaar in plusklassen in Amstelveen. Haar passies zijn het vertalen van theorie en wetenschappelijke inzichten naar de onderwijscontext en het ontwikkelen van een uitdagend leeraanbod.

Haar lesmateriaal wordt op honderden scholen ingezet om leerlingen uit te dagen.

Daarnaast is ze is een graag geziene spreker op conferenties van bijvoorbeeld het SLO en wordt regelmatig ingehuurd door schoolbesturen tijdens inspiratiedagen voor de Keynote of een workshop.