Over Begaafd Onderwijs


Ontstaan

Het reguliere onderwijs sluit niet aan bij de behoeften en mogelijkheden van de begaafde leerlingen.
Plusklassen voorzien, in elk geval deels, in deze behoeften. Maar al snel was duidelijk: alle kinderen hebben baat bij het werken aan de doelen en vaardigheden waar we in de plusklas aandacht aan besteden.


Kanarie in de kolenmijn
Zo maken de begaafde leerlingen duidelijk wat er eigenlijk voor alle kinderen ontbreekt en verbeterd moet worden in ons onderwijs.
Het wordt tijd dat we het volledige systeem kritisch bekijken en op sommige onderdelen een radicale andere aanpak invoeren.  


A Rising Tide Raises All Ships


Transitie

Niet langer het reguliere systeem aanpassen met 'compacten en verrijken' om beter aan te sluiten bij de behoeften van de begaafde leerlingen.

Nee, geïnspireerd door de behoeften van de begaafde leerlingen, het GEHELE ONDERWIJS 'begaafd' maken - voor ALLE kinderen.

Over de Missie

Leren

De kinderen eigenaar maken van hun eigen leerproces. Met een gepersonaliseerd leeraanbod werken aan eigen doelen, in eigen tempo, op eigen niveau. Dus niet 'differentiëren' maar volledig afstemmen op de mogelijkheden en talenten van de leerling.

Nieuwsgierig blijven - een leven lang leren!

Denken

Focus op denkvaardigheden. Kinderen ontwikkelen bewust en doelgericht analytische, kritische en creatieve denkvaardigheden. Hiermee kunnen ze informatie organiseren en beoordelen, op ideeën komen, uitvindingen doen, problemen oplossen en meningen vormen gebaseerd op valide argumenten en juiste feiten. Essentiële vaardigheden als voorbereiding op een toekomst die enorm onvoorspelbaar is.

Leven

Zelfinzicht vergroten en eigen talenten en passies ontdekken en cultiveren. Maar ook vaardigheden voor samenwerken, leiderschap en wereldburgerschap vallen hieronder.

Ruim aandacht voor executieve functies en metacognitie. Een aanbod gericht op groei en ontwikkeling met de nadruk op kwaliteiten en niet op labels of deficits.

Over de Trainingen & Opleiding

Practice What You Preach!

Doordat elke training bestaat uit een e-Course en een e-Meeting proberen we in de praktijk te brengen wat we voorstaan. Je kunt alle theoretische inhoud in je eigen tempo, en op een moment dat jou uitkomt bestuderen. Je kunt overslaan wat al bekend is en op zoek gaan naar meer informatie bij onderdelen die je extra interesseren.
In de e-Meeting vinden we elkaar en werken we samen aan opdrachten.

Zo leren we samen en inspireren we elkaar.

Over Minka Dumont