Creatief Denken

Creatief Denken

Creativiteit ligt aan de basis van elke vernieuwing. Het is het essentiële hulpmiddel van de ondernemer, de onderzoeker, de artiest en van een ieder van wie vernieuwende, originele inzichten verwacht worden.

Bij elke vernieuwing of uitvinding heeft een creatief proces plaats gevonden. De katalysator voor elke vooruitgang in de maatschappij is de creatieve, vindingrijke geest. Creativiteit, en het ontwikkelen daarvan, is dus erg belangrijk. Vreemd genoeg wordt daar in ons (basis)onderwijs niet veel aandacht aan besteed. Maar DAT kun je nu veranderen!

Wat levert deze training jou op?

Na de training ben je in staat om:

De leerlingen verschillende creatieve denkstrategieën aan te leren.
De leerlingen verschillende convergente denkstrategieën aan te leren waarmee ze uit de lijst van ideeën 'het beste idee' kunnen bepalen.
De voortgang van de kinderen op het gebied van creatief denken te evalueren en zichtbaar te maken.
De kinderen de noodzaak van een goed ontwikkeld creatief denkvermogen uit te leggen.

Wat kun je met deze training?

En kun je direct aan de slag met:

De activiteiten die je tijdens de training hebt ontwikkeld.

De materialen die je bij de training ontving.

De klas ombouwen tot een creatieve denktank!


Lesmateriaal bij de training

In de e-Course zijn de lesmaterialen (ter waarde van ruim 100 euro) gratis opgenomen.Prijs: €125,-


"Creativity is as important as literacy"

- Ken Robinson

e-Course

In de online cursus leer je in je eigen tempo:

Creatieve denkstrategieën.

Kinderen Gebruiken Creatieve Denksleutels.

Het beste idee kiezen: Convergent Denken.

Kinderen begeleiden tijdens het creatieve denkproces.

Hoe je van je klas een DenkTank kan maken

e-Meeting

Algemene gegevens e-Meeting

Deze meeting wordt online via ZOOM gegeven en duurt 2 uur.

Voor een optimale deelname aan de Zoom-meeting is zowel een camera en microfoon noodzakelijk

Je dient de e-Course te hebben doorlopen voordat je deelneemt aan de online meeting.

De focus ligt vooral op interactie en met elkaar werken aan opdrachten. Zo zal de theorie van de e-Course tot leven komen en je inspireren voor je (les)praktijk.

Programma:

Programma e-Meeting

00:00 - Inleiding

00:20 - Opdracht 'Storm in je Brein'

01:00 - Opdracht 'Uit en in en uit de box!'

01:30 - Opdracht 'Creativiteit begeleiden'

01:50 - Reflecteren

02:00 - Afsluiting

Trainingsdata 2021 - 2022

Je kunt je op elk moment inschrijven voor de training en toegang krijgen tot de e-Course. Hieronder zie je de data waarop je kun deelnemen aan de e-Meeting. Het is de bedoeling dat je de e-Course geheel hebt doorlopen voor je deelneemt aan de e-Meeting.

.Dinsdag 21 september(Van 19 tot 21 uur)