Creatief Problemen Oplossen

Problemen Oplossen

In deze training leer je op welke manier je met je kinderen aan hedendaagse, relevante problemen kan werken. Je maakt kennis met de Oplossing-Experteaser: een proces waarbij je vaardigheden ontwikkelt die je nodig hebt om een oplossingsexpert te worden. Door regelmatig dit proces te gebruiken bouw je expertise op in het oplossen van problemen en geprikkeld om meer 'problemen' te zoeken.
Je zoekt de kern van het probleem en verwoordt het probleem duidelijk, je verdiept je in het onderwerp, je past creatieve denkstrategieën toe, ontwerpt een oplossing, voert deze uit en je reflecteert op je proces én de oplossing.
LET OP! Deze training kan eigenlijk niet als losse training gevolgd worden, het rendement zal vele malen hoger liggen als je alle vier de andere trainingen in het aanbod eerst gevolgd hebt voor deelname aan deze training.

Wat levert deze training jou op?

Na de training ben je in staat om:

Projecten te ontwikkelen rondom relevante en actuele problemen.

Van je leerlingen echte 'oplossings-experts' te maken.

De leerlingen per stap in het proces adequate begeleiding te bieden.

De voortgang van de kinderen op het gebied van het problemen oplossen te evalueren en zichtbaar te maken.

De kinderen de noodzaak van een goed ontwikkeld probleemoplossend denkvermogen uit te leggen.

Wat kun je met deze training?

En kun je direct aan de slag met:

Alle 'Oplossing Experteaser' materialen.

Een van de aangeboden voorbeeldprojecten.

Het ontwikkelen van je eigen project voor in de klas, bouw of gehele school.Lesmateriaal bij de training

In de e-Course zijn de lesmaterialen (ter waarde van ruim 100 euro) gratis opgenomen.
Prijs: €125,-

“If I had an hour to solve a problem I'd spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about solutions.”

- Albert Einstein

e-Course

In de online cursus leer je in je eigen tempo:

De zes stappen in de Oplossing Experteaser.

Begeleiding en materialen per stap.

Het ontwerpen en voorbereiden van een groepsproject.

Evaluatie en Reflectie, zowel per stap als achteraf.

Geschikte onderwerpen en problemen.

e-Meeting

Algemene gegevens e-Meeting

Deze meeting wordt online via ZOOM gegeven en duurt 2 uur.

Voor een optimale deelname aan de Zoom-meeting is zowel een camera en microfoon noodzakelijk

Je dient de e-Course te hebben doorlopen voordat je deelneemt aan de online meeting.

De focus ligt vooral op interactie en met elkaar werken aan opdrachten. Zo zal de theorie van de e-Course tot leven komen en je inspireren voor je (les)praktijk.

Programma:

Programma e-Meeting

00:00 - Inleiding

00:20 - Opdracht 'De Oplossing Experteaser'

01:00 - Opdracht 'Project Template'

01:30 - Opdracht 'Rol van de Begeleider'

01:50 - Reflecteren

02:00 - Afsluiting

Trainingsdata 2021 - 2022

Je kunt je op elk moment inschrijven voor de training en toegang krijgen tot de e-Course. Hieronder zie je de data waarop je kun deelnemen aan de e-Meeting. Het is de bedoeling dat je de e-Course geheel hebt doorlopen voor je deelneemt aan de e-Meeting.

- Dinsdag 30 november (Van 15 tot 17 uur)