Kinderen Vragen Leren Stellen

Vragen Stellen  

Nieuwsgierig zijn, je dingen afvragen, op onderzoek uit gaan en je echt in een onderwerp willen verdiepen... dat is de houding die je hoopt te kweken bij je leerlingen. Wat daarbij helpt is goede vragen kunnen stellen. In de praktijk zijn leerlingen echter voornamelijk bezig met het beantwoorden van vragen. Dit betekent dat zij 'de kunst van het vragenstellen' min of meer zijn verleerd. Met de materialen en hulpmiddelen in deze training maak je van je klas een geoliede vraagmachine!

Wat levert deze training jou op?

Na de training ben je in staat om:

De leerlingen het belang van het stellen van goede vragen uit te leggen.

Leerlingen te begeleiden in het leren stellen van 'hogere orde' denkvragen.

De voortgang van de leerlingen in het vragen stellen bij te houden en zichtbaar te maken.

Wat kun je met deze training?

En kun je direct aan de slag met:

De activiteiten die je tijdens de training hebt ontwikkeld.

Het bouwen van een 'vraag-maar-raak-baak' (of wat je ook verzint) met de leerlingen in je klas.

De materialen die je bij de training ontving.


Lesmateriaal bij de training

In de e-Course zijn de lesmaterialen (ter waarde van ruim 100 euro) gratis opgenomen.

Prijs: €125,-

"Life is full of questions. Idiots are full of answers."

- Socrates

e-Course

In de online cursus leer je in je eigen tempo:

Wat analytisch, kritisch en creatief denken is - de Taxonomie van Bloom.

Werken met Graphic Organizers.

Hoe je analytische, kritische en creatieve denkvragen formuleert.

Hoe je 'Rijke Denkopdrachten' ontwerpt.

Wat Criteria voor Succes zijn.

Op welke manier je je leerlingen begeleidt tijdens het werken aan denkopdrachten.

Op welke manier je de leerlingen het belang van het werken aan analytische, kritische en creatieve denkvaardigheden uitlegt.

e-Meeting

Algemene gegevens e-Meeting

Deze meeting wordt online via ZOOM gegeven en duurt 2 uur.

Voor een optimale deelname aan de Zoom-meeting is zowel een camera en microfoon noodzakelijk

Je dient de e-Course te hebben doorlopen voordat je deelneemt aan de online meeting.

De focus ligt vooral op interactie en met elkaar werken aan opdrachten. Zo zal de theorie van de e-Course tot leven komen en je inspireren voor je (les)praktijk.

Programma:

Programma e-Meeting

00:00 - Inleiding

00:20 - Opdracht 'Bloom-Vragen'

01:00 - Opdracht 'Denksleutel Vraagbaak'

01:30 - Opdracht 'Essentiële Vragen'

01:50 - Reflecteren

02:00 - Afsluiting

Trainingsdata 2021 - 2022

Je kunt je op elk moment inschrijven voor de training en toegang krijgen tot de e-Course. Hieronder zie je de data waarop je kun deelnemen aan de e-Meeting. Het is de bedoeling dat je de e-Course geheel hebt doorlopen voor je deelneemt aan de e-Meeting.

.Woensdag 6 oktober (Van 15 tot 17 uur)