Werken aan Denkvaardigheden

Leren Denken  

De focus van onze activiteiten in de klas ligt nog erg vaak op 'onthouden en begrijpen' en dat is een gemiste kans! Deze tijd en de toekomst vraagt om goede analytische, kritische en creatieve denkers. Toch is 'leren denken' geen schoolvak.  
In deze training leer je op welke manier je met het grootste gemak van jouw leerlingen ECHTE denkers maakt! Je leert vragen en opdrachten bedenken waar voor het antwoord of de uitvoering flink nagedacht moet worden.

Wat levert deze training jou op?

Na de training ben je in staat om:

Projecten en leeractiviteiten te creëren die actief het analytische, kritische en creatieve denkvermogen van de leerlingen aanspreken en ontwikkelen.
De lessen in je lesmethodes te verrijken met uitdagende denkvragen.
Leerlingen te begeleiden tijdens het werken aan denkactiviteiten en hun ontwikkeling bij te houden.

Wat kun je met deze training?

En kun je direct aan de slag met:

Het project dat je tijdens de training hebt ontwikkeld.
Het omvormen van de reguliere lesmaterialen in uitdagende denkopdrachten.
Je leerlingen uitleggen over het actief werken aan het ontwikkelen van hun denkvaardigheden.
Al het (les)materiaal dat je gratis bij de training ontving.


"We can not solve our problems with the same level of thinking that created them”

- Albert Einstein

e-Course

In de online cursus leer je in je eigen tempo:

Wat analytisch, kritisch en creatief denken is - de Taxonomie van Bloom.

Werken met Graphic Organizers.

Hoe je analytische, kritische en creatieve denkvragen formuleert.

Hoe je 'Rijke Denkopdrachten' ontwerpt.

Wat Criteria voor Succes zijn.

Op welke manier je je leerlingen begeleidt tijdens het werken aan denkopdrachten.

Op welke manier je de leerlingen het belang van het werken aan analytische, kritische en creatieve denkvaardigheden uitlegt.

e-Meeting

Algemene gegevens e-Meeting

Deze meeting wordt online via ZOOM gegeven en duurt 2 uur.

Voor een optimale deelname aan de Zoom-meeting is zowel een camera en microfoon noodzakelijk

Je dient de e-Course te hebben doorlopen voordat je deelneemt aan de online meeting.

De focus ligt vooral op interactie en met elkaar werken aan opdrachten. Zo zal de theorie van de e-Course tot leven komen en je inspireren voor je (les)praktijk.

Programma:

Programma e-Meeting

00:00 - Inleiding

00:20 - Opdracht 'Vragen ombuigen'

01:00 - Opdracht 'De Rijke Denkopdracht'

01:30 - Opdracht 'Criteria voor Succes'

01:50 - Reflecteren

02:00 - Afsluiting

Trainingsdata 2021 - 2022

Je kunt je op elk moment inschrijven voor de training en toegang krijgen tot de e-Course. Hieronder zie je de data waarop je kun deelnemen aan de e-Meeting. Het is de bedoeling dat je de e-Course geheel hebt doorlopen voor je deelneemt aan de e-Meeting.

Woensdag 22 september (Van 15 tot 17 uur)