Webinar: Hoe kom je aan een Groeimindset en Motivatie? - Groep 8

In dit webinar behandelen we:

-De Growth Mindset theorie van Carol Dweck.
-Een manier om deze theorie in de plusklas te behandelen.
-Drie theorieën over Motivatie: Behoeftepiramide van Maslow, Flow Theorie van Mihaly Csikszentmihalyi en de Zelfdeterminatietheorie van Ryan & Deci.
-Verschillende werkvormen om deze theorieën te behandelen in je plusklas.

Waardoor je:

-De kinderen inzicht geeft, in de rol die mindset en motivatie speelt, bij het leveren van prestaties en het behalen van goede resultaten.
-In staat bent zelf activiteiten binnen dit thema te ontwerpen.

Bij dit webinar ontvang je:

-De dia’s van de presentatie.
-Een reeks activiteiten en materialen die je in de plusklas kunt inzetten.
-Fixed en Growth Mindset Posters.
-Posters bij de behandelde Motivatie Theorieën

Doelgroep: Leraren groep 8, Begaafdheidsspecialisten

Niveau: Dit webinar is geschikt als je op zoek bent naar een aanpak voor activiteiten over Mindset en Motivatie.

Opzet: Een interactieve Zoom-meeting waarbij behandelde theorie regelmatig wordt verwerkt in break-out rooms.