Webinar: Hoe leer je je leerlingen analytisch denken? - Groep 5 t/m 8

In dit webinar behandelen we:

-W at analytisch denken is en waarom het zinvol is daar in je lessen aandacht aan te besteden.
- Op welke manier je met gemak analytische denkopdrachten ontwerpt bij thema’s en projecten.
- Wat Graphic Organizers zijn en hoe je die goed kan inzetten.
- Op welke manier je leerlingen zelf analytische denkvragen kunnen verzinnen bij graphic organizers.

Waardoor je:

- Activiteiten ontwikkelt waarmee je analytische denkvaardigheden aanspreekt en ontwikkelt bij je leerlingen.
- Doelmatig analytische denkvaardigheden kunt ontwikkelen bij je leerlingen.
- Je thema’s, lesmethoden en projecten structureel kunt verrijken met denkopdrachten.

Bij dit webinar ontvang je:

- De dia’s van de presentatie.
- Materialen: Graphic Organizers, poster, kaartjes, templates.
- Template voor het ontwerpen van je eigen analytische denkopdrachten.

Doelgroep: Leraren groep 5 t/m 8, Intern Begeleiders, Begaafdheidsspecialisten (beginner)

Niveau: Dit webinar is geschikt als je het belang van het actief ontwikkelen van denkvaardigheden bij je leerlingen inziet en op zoek bent naar een manier dit goed te kunnen doen.
Opzet: Een interactieve Zoom-meeting waarbij behandelde theorie regelmatig wordt verwerkt in break-out rooms.