Webinar: Hoe maak je van je plusklas een ideeënmachine - Groep 1 t/m 4

In dit webinar behandelen we:

- Wat de ‘regels voor creatief denken’ zijn.
- Een hele reeks creatieve denkstrategieën.
- Wat convergent denken is en wat de regels voor convergent denken zijn.
- Een set convergent denkstrategieën.
- Hoe je een Ideeënmachine-hoek maakt.

Waardoor je:

- Al de volgende dag aan de slag kan met creatief denken in je klas.
- In staat bent zelf creatieve denkopdrachten te ontwerpen en begeleiden.

Bij dit webinar ontvang je:

- De dia’s van de presentatie.
- Een overzicht van creatieve en convergente denkstrategieën.
- Een Ideeënmachine-checklist.

Doelgroep: Leraren groep 1 t/m 4, Begaafdheidsspecialisten

Niveau: Dit webinar is geschikt als je geïnteresseerd bent in het ontwikkelen van de creatieve denkvaardigheden bij jouw leerlingen.

Opzet: Een interactieve Zoom-meeting waarbij behandelde theorie regelmatig wordt verwerkt in break-out rooms.