Webinar: Hoe ontwikkel je het Creatieve Denken? - Groep 5 t/m 8

In dit webinar behandelen we:

- Wat creatief denken is en waarom het zinvol is daar in je lessen aandacht aan te besteden.
- Wat de voorwaarden en regels zijn voor een goede creatief-denken sessie.
- Op welke manier je met gemak creatieve denkopdrachten ontwerpt bij thema’s en projecten.

Waardoor je:

- Activiteiten ontwikkelt waarmee je creatieve denkvaardigheden aanspreekt en ontwikkelt bij je leerlingen.
- Doelmatig creatieve denkvaardigheden kunt ontwikkelen bij je leerlingen.
- Je thema’s, lesmethodes en projecten structureel kunt verrijken met creatieve denkopdrachten.

Bij dit webinar ontvang je:

- De dia’s van de presentatie.
- Materialen: Poster, kaartjes, templates.
- Template voor het ontwerpen van je eigen creatieve denkopdrachten.

Doelgroep: Leraren groep 5 t/m 8, Intern Begeleiders, Begaafdheidsspecialisten (beginner)

Niveau: Dit webinar is geschikt als je het belang van het actief ontwikkelen van denkvaardigheden bij je leerlingen inzieten op zoek bent naar een manier dit goed te kunnen doen. .
Opzet: Een interactieve Zoom-meeting waarbij behandelde theorie regelmatig wordt verwerkt in break-out rooms.