Webinar: Hoe ontwikkel jij je Talenten? - Groep 8

In dit webinar behandelen we:

-Het model Talent in Ontwikkeling van Houkema en Kaput.
-Activiteiten rondom het model om in de plusklas te behandelen.

Waardoor je:

- Met je plusklassers in beeld kunt brengen wat hun talenten zijn en wat er nodig is deze verder te ontwikkelen.
- Je leerlingen inzicht geeft in wat er nodig is om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
- Bijdraagt aan het zelfinzicht van je leerlingen door ze te prikkelen na te denken over hun capaciteiten en mogelijkheden.

Bij dit webinar ontvang je:

- De dia’s van de presentatie.
- Een reeks activiteiten en materialen die je in de plusklas kunt inzetten.
- Verwijzingen naar bestaande materialen en hulpmiddelen bij dit thema.

Doelgroep: Leraren groep 8, Begaafdheidsspecialisten

Niveau: Dit webinar is geschikt als je met je kinderen wil onderzoeken waar hun passies en talenten liggen, wat er nodig is die talenten te ontwikkelen en op welke manier de leerlingen zelf de regie in dit proces kunnen pakken.

Opzet: Een interactieve Zoom-meeting waarbij behandelde theorie regelmatig wordt verwerkt in break-out rooms.