Webinar: Leer creatief denken met Aapje Akos - Groep 1 t/m 4

In dit webinar behandelen we:

- Wat creatief denken is en waarom het zinvol is daar in je lessen aandacht aan te besteden.
- Wat de voorwaarden en regels zijn voor een goede creatief-denken sessie.
- Op welke manier je met gemak creatieve denkopdrachten ontwerpt bij thema’s en projecten.
- Wie Aapje Akos is en wat hij kan betekenen voor jouw leerlingen.

Waardoor je:

- Activiteiten ontwikkelt waarmee je creatieve denkvaardigheden aanspreekt en ontwikkelt bij je leerlingen.
-Doelmatig creatieve denkvaardigheden kunt ontwikkelen bij je leerlingen.
- Je thema’s en projecten structureel kunt verrijken met denkopdrachten.

Bij dit webinar ontvang je:

- De dia’s van de presentatie.
- Materialen van Aapje Akos – poster, kaartjes, templates.
- Template voor het ontwerpen van je eigen kritische denkopdrachten.

Doelgroep: Leraren groep 1 t/m 4, Intern Begeleiders, Begaafdheidsspecialisten (beginner)

Niveau: Dit webinar is geschikt als je het belang van het actief ontwikkelen van denkvaardigheden bij je leerlingen inziet maar nog niet precies weet wat dat eigenlijk inhoudt.
Opzet: Een interactieve Zoom-meeting waarbij behandelde theorie regelmatig wordt verwerkt in break-out rooms.