Webinar: Waar hebben begaafde kinderen behoefte aan? - Groep 1 t/m 8

In dit webinar behandelen we:

- Een psychologisch perspectief op de profielen van begaafde leerlingen.
- Verschillende mogelijkheden waarop je in je begeleiding kunt aansluiten bij de behoeften van begaafde kinderen.

Waardoor je:

- Inzicht hebt in de behoeftes van je begaafde leerlingen.
- Kunt inspelen op de behoeften van je begaafde leerlingen.
- Ook in gesprek met ouders kunt verwoorden op basis van welke behoeften er keuzes in de begeleiding worden gemaakt.

Bij dit webinar ontvang je:

- De dia’s van de presentatie.
- Een samenvatting van alle behandelde theorie.
- Materialen waarmee je in gesprek kunt gaan met de leerlingen, collega’s of ouders.

Doelgroep: Leraren groep 1 t/m 8, Intern Begeleiders, Begaafdheidsspecialisten (beginner)

Niveau: Enige voorkennis vereist. Dit webinar is geschikt als je op de hoogte bent van de theorieën en modellen over hoogbegaafdheid (zie webinar 1 binnen dit thema). Je bent op de hoogte van wat begaafdheidskenmerken zijn en je wil graag meer leren over de specifieke behoeftes van je leerlingen met deze kenmerken.
Opzet: Een interactieve Zoom-meeting waarbij behandelde theorie regelmatig wordt verwerkt in break-out rooms.