Webinar: Wat is Stimulerend Signaleren? - Groep 1 t/m 8

In dit webinar behandelen we:

- Op welke manier je kenmerken van begaafdheid bij leerlingen zichtbaar kunt maken in je klas – al vanaf groep 1.
- Wat een rijke leeromgeving is en hoe je van jouw klas een rijke leeromgeving maakt.
- Wat brede talentontwikkeling is en hoe je de talenten van àl je leerlingen kunt ontdekken en aanspreken.

Waardoor je:

- Kinderen met kenmerken van begaafdheid in staat stelt die kenmerken te laten zien.
- De leerlingen die je zo in beeld krijgt beter kunt begeleiden en kunt inspelen op hun behoeften.
- Talenten van al je leerlingen zichtbaar maakt en hoe je daar in je aanbod op in kan spelen.

Bij dit webinar ontvang je:

- De dia’s van de presentatie Stimulerend Signaleren.
- Een samenvatting van alle behandelde theorie.
- Een plan van aanpak met materialen en tips voor het creëren van een rijke leeromgeving.

Doelgroep: Leraren groep 1 t/m 8, Intern Begeleiders, Begaafdheidsspecialisten (beginner)

Niveau: Dit webinar is geschikt als je beter wilt worden in het herkennen van je begaafde leerlingen door je praktijk zo in te richten dat kenmerken van begaafdheid zichtbaar worden.
Opzet: Een interactieve Zoom-meeting waarbij behandelde theorie regelmatig wordt verwerkt in break-out rooms.

Webinar Stimulerend Signaleren