Webinar: Wat zijn eigenlijk Denkvaardigheden - Groep 1 t/m 4

In dit webinar behandelen we:

- Vijf theorieën over het Cognitieve Domein:

  • Taxonomie van Bloom,
  • De Nieuwe Taxonomie van Marzano and Kendall,
  • Zes Facetten van Begrip – Begrijpen door Ontwerp van Grant Wiggins en Jay McTighe,
  • SOLO Taxonomie van John Biggs and Kevin Collis en
  • Depth of Knowledge van Dr. Norman Webb.

- Op welke manier je elke bovenstaande theorie zinvol kunt inzetten in je eigen praktijk.

- Waarom het belangrijk is denkvaardigheden te ontwikkelen bij je leerlingen.

Waardoor je:

- Kunt bepalen in hoeverre je actief denkvaardigheden aanspreekt en ontwikkelt bij je leerlingen.

- Doelmatig denkvaardigheden kunt ontwikkelen bij je leerlingen.

Bij dit webinar ontvang je:

- De dia’s van de presentatie.

- Een overzichtelijke Organizer van elke behandelde theorie.

- Tips en verwijzingen voor de vertaalslag van de behandelde theorieën naar je praktijk.

Doelgroep: Leraren groep 1 t/m 4, Intern Begeleiders, Begaafdheidsspecialisten (beginner)

Niveau: Dit webinar is geschikt als je het belang van het actief ontwikkelen van denkvaardigheden bij je leerlingen inziet maar nog niet precies weet wat dat eigenlijk inhoudt.
Opzet: Een interactieve Zoom-meeting waarbij behandelde theorie regelmatig wordt verwerkt in break-out rooms.