Webinar: Wat zijn eigenlijk denkvaardigheden? - Groep 5 t/m 8

In dit webinar behandelen we:

- Vijf theorieën over het Cognitieve Domein:
    o Taxonomie van Bloom,
    o De Nieuwe Taxonomie van Marzano and     Kendall,
    o Zes Facetten van Begrip – Begrijpen door     Ontwerp van Grant Wiggins en Jay McTighe,
    o SOLO Taxonomie van John Biggs and Kevin     Collis en
    o Depth of Knowledge van Dr. Norman Webb.
- Op welke manier je bovenstaande theorieën zinvol kunt inzetten in je eigen praktijk.
- Waarom het belangrijk is denkvaardigheden te ontwikkelen bij je leerlingen.

Waardoor je:

- Kunt bepalen in hoeverre je actief denkvaardigheden aanspreekt en ontwikkelt bij je leerlingen.
- Doelmatig denkvaardigheden kunt ontwikkelen bij je leerlingen.

Bij dit webinar ontvang je:

- De dia’s van de presentatie.
- Een overzichtelijke Organizer van elke behandelde theorie.
- Tips en verwijzingen voor de vertaalslag van de behandelde theorieën naar je praktijk.

Doelgroep: Leraren groep 5 t/m 8, Intern Begeleiders, Begaafdheidsspecialisten (beginner)

Niveau: Dit webinar is geschikt als je het belang van het actief ontwikkelen van denkvaardigheden bij je leerlingen inziet maar nog niet precies weet wat dat eigenlijk inhoudt.
Opzet: Een interactieve Zoom-meeting waarbij behandelde theorie regelmatig wordt verwerkt in break-out rooms.